1.    ตรวจสอบสาย load และสาย ground เต้ารับทำงานทุกจุด 

2.    ติดสติ๊กเกอร์ breaker ย่อย ครบถูกต้อง               
3.    ตรวจสอบระบบการต่อสายภายในตู้ main ถูกต้อง               
4.    ตรวจสอบการทำงาน ground rod ถูกต้อง               
5.    ตรวจสอบสายสัญญาณโทรศัพท์,ทีวีไม่ขาด