นักเลงบ้าน

เป็นบริษัทรับตรวจบ้านและคอนโด โดยเราตรวจบ้านทุกรูปแบบ
ทำไมต้องเลือกเรา
เราเป็นบริษัทที่รับตรวจบ้านทุกรูปแบบ ไม่ได้รับตรวจแต่บ้านตามโครงการเท่านั้นโดยเฉพาะบ้านที่จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเอง

หรือจากบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจ ในกระบวนการก่อสร้างและมาตราฐานอย่างสูง

 

- ขั้นตอนการขอทราบราคา ตรวจบ้านและคอนโดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  

- ขั้นตอนการจองคิวและยืนยันนัดหมาย

        

- รายการอื่นๆ