1.ท่อกำจัดปลวก (ตำแหน่ง,ความเรียบร้อย,ความสะอาด)            

2.ทางเท้าหน้าบ้าน,คันหิน,บ่อพัก            

3. มิเตอร์ไฟฟ้า,มิเตอร์ประปา            

4. ต้นไม้หน้าแปลง รั้วด้านหน้า,ป้ายบ้านเลขที่,ประตูรั้ว,ตู้จดหมาย,ช่องใส่ขยะ             

5.จุดต่อสายกับการไฟฟ้า,ไฟกิ่งไฟเสารั้ว,ดวงโคม,จุดต่อสายโทรศัพท์ ถนน-โรงรถ ,ระดับ รอยต่อถนนกับโรงรถ