รายการตรวจประตู

1.สีสันบาน บน-ล่าง

2. บานประตูกระพือ

3. ร่องแก๊ปประตู

4. บานประตูเสมอวงกบ

5. วงกบเป็นรอย,บิ่น

6. รอยต่อวงกบ,ซับวงกบ

7. ความแข็งแรงวบกบประตู

8. กระดุมปิด

9. การใช้งานมือจับ

10.  การติดตั้ง door stop

รายการตรวจหน้าต่าง

1. การเปิดปิด

2. อุปกรณ์ติดตั้งครบ

3. สีเฟรมขอบรอยขีดข่วน

4. รอยต่อเฟรมหน้าต่าง

5. กระจกแตก,บิ่น,รอย

    

รายการตรวจพื้น

1. พื้นไม้ยวบยุบ

2 พื้นไม้ถลอก

3. รอยต่อพื้นไม้ไม่สนิท

4. พื้นไม้ขึ้นสัน

5. พื้นไม้ไม่เสมอวงกบ/ผนัง

6. พื้นกระเบื้อง ร่อน,แตก,บิ่น,กระเดิด,สีเพี้ยน

รายการตรวจผนัง

1. ความเรียบผนัง

2. งานสี

3. มุมผนังเลื้อย,มุมฉากผนัง

4. รอยร้าวผนัง

5. กระเบื้องผนัง ร่อน,แตก,บิ่น ,กระเดิด,สีเพี้ยน

   

รายการตรวจฝ้า

1. ความเรียบฝ้า

2. สีฝ้า

3. รอยต่อฝ้า

4. กันสีขอบฝ้า

5. แนวตรงขอบฝ้า

รายการตรวจบันได

1.ระดับลูกตั้งบันได

2. ไม้ลูกตั้งลูกนอนบันได้ติดตั้งได้ระดับไม่โก่ง

3. ขัดแต่งไม้บันไดไม่เป็นริ้วและกลมกลืนสวยงาม

4. ราวจับและราวกันตกติดตั้งแข็งแรงไม่โยกคลอน

 

 

รายการตรวจหลังคา

1. รอยรั่วซึม          

2. การติดตั้งแผ่นความแข็งแรง

3. แผ่นกันความร้อน

4. สีโครงหลังคา

5. ไม้เชิงชายรอยต่อสนิท

6. ปีกนก ค.ส.ล.,กันนก

7. กระเบื้องครอบ,ตะเฆ้ราง

8. งานปูนสียาครอบกระเบื้อง

9. ความสะอาด