Naklengban นักเลงบ้าน รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจโดยวิศวกรโยธา ชำนาญการสูง บริการแบบกันเอง โทรปรึกษาฟรี แนะนำอย่างตรงไปตรงมา

                                                                           
                                                                                       
        รายการตรวจประตู               รายการตรวจหน้าต่าง                                           รายการตรวจพื้น
                                                                                       
            1. สีสันบาน บน-ล่าง                   1.  การเปิดปิด                                               1.  พื้นไม้ยวบยุบ
            2.  บานประตูกระพือ                   2.  อุปกรณ์ติดตั้งครบ                                               พื้นไม้ถลอก
            3.  ร่องแก๊ปประตู                   3.  สีเฟรมขอบรอยขีดข่วน                                               3.  รอยต่อพื้นไม้ไม่สนิท
            4.  บานประตูเสมอวงกบ                   4.  รอยต่อเฟรมหน้าต่าง                                               4.  พื้นไม้ขึ้นสัน
            5.  วงกบเป็นรอย,บิ่น                   5.  กระจกแตก,บิ่น,รอย                                               5.  พื้นไม้ไม่เสมอวงกบ/ผนัง
            6.  รอยต่อวงกบ,ซับวงกบ                                                                     6.  พื้นกระเบื้อง ร่อน,แตก,บิ่น,กระเดิด,สีเพี้ยน
            7.  ความแข็งแรงวบกบประตู                                                                        
            8.  กระดุมปิด                                                                        
            9.  การใช้งานมือจับ                                                                        
            10  การติดตั้ง door stop                                                                        
                                                                                       
        รายการตรวจผนัง               รายการตรวจฝ้า                                           รายการตรวจบันได
                                                                                       
            1. ความเรียบผนัง                   1. ความเรียบฝ้า                                               1. ระดับลูกตั้งบันได
            2. งานสี                   2. สีฝ้า                                               2.  ไม้ลูกตั้งลูกนอนบันได้ติดตั้งได้ระดับไม่โก่ง
            3. มุมผนังเลื้อย,มุมฉากผนัง                   3. รอยต่อฝ้า                                               3.  ขัดแต่งไม้บันไดไม่เป็นริ้วและกลมกลืนสวยงาม
            4. รอยร้าวผนัง                   4. กันสีขอบฝ้า                                               4.  ราวจับและราวกันตกติดตั้งแข็งแรงไม่โยกคลอน
            5. กระเบื้องผนัง ร่อน,แตก,บิ่น ,กระเดิด,สีเพี้ยน                   5. แนวตรงขอบฝ้า                                                  
                                                                                       
        รายการตรวจหลังคา                                                                        
                                                                                       
            1.  รอยรั่วซึม                                                                        
            2.  การติดตั้งแผ่นความแข็งแรง                                                                        
            3.  แผ่นกันความร้อน                                                                        
            4.  สีโครงหลังคา                                                                        
            5.  ไม้เชิงชายรอยต่อสนิท                                                                        
            6.  ปีกนก ค.ส.ล.,กันนก                                                                        
            7.  กระเบื้องครอบ,ตะเฆ้ราง                                                                        
            8.  งานปูนสียาครอบกระเบื้อง                                                                        
            9.  ความสะอาด                                                                        
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
020517