Naklengban นักเลงบ้าน รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจโดยวิศวกรโยธา ชำนาญการสูง บริการแบบกันเอง โทรปรึกษาฟรี แนะนำอย่างตรงไปตรงมา

 
     
                                        
                  1. slope ท่อจากบ่อดักไขมันไม่ย้อนทาง               
                         
                  2.  ต่อท่อระบายน้ำเข้าบ่อดักกลิ่นครบถ้วน    
                         
                  3.  ระดับท่อคว่ำ-หงาย ภายในบ่อดักกลิ่น     
                         
                  4.  slope ท่อ จากบ่อบำบัดไม่ย้อนทาง    
                         
                  5.  slope ท่อ จากถังบำบัดเข้าบ่อพักไม่ย้อนทาง    

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
020505