Naklengban นักเลงบ้าน รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจโดยวิศวกรโยธา ชำนาญการสูง บริการแบบกันเอง โทรปรึกษาฟรี แนะนำอย่างตรงไปตรงมา

         
        สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
         
           •  แบบแปลนบ้านที่ใช้ก่อสร้างหรือแบบแปลนบ้านตามโบชัวร์
           •  แปลนระบบไฟฟ้า-ประปา (ถ้ามี)
           •  สเปควัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ติดตั้งภายในบ้าน
         
         
        การตรวจ ครั้งที่1
  • ตรวจเช็คงานจุด Defect ของงานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล โดยจะทำเป็นรายการ ที่ต้องแก้ไข
  • จัดทำเป็นรายงานและโครงการ ให้กับลูกค้า 
การตรวจ ครั้งที่ 2
  • ตรวจเช็คตามรายการแก้ไข Defect ต่างๆ ที่ได้ตรวจสอบครั้งที่ 1 ไปแล้ว
         
         

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
020510